Kursus i Biavl

 

På grund af den særlige situation i Danmark har kurset været udskudt og datoer på nedenstående program passer ikke mere.

Kurset er nu startet med en kombination af praktisk og teoretisk biavl.

Begge dele foregår ved skolebigården

 

Kurset henvender sig til alle nye og nyere biavlere.

Kurset omfatter 5 teoriaftener og 4 praktiske kursusaftener i vor skolebigård.

Prisen for kurset er 550 kr. inklusiv 1 års medlemskab af Skanderborg og Omegns Biavlerforening da dette medlemskab er en forudsætning for deltagelse.

Som det fremgår at programmet følges den teoretiske del af begynderkurset op af et praktisk forløb i foreningens skolebigård, hvor man kan opnå erfaring i omgangen med bierne og følge arbejdet gennem forårsperioden.

Kontakt Rasmus Grotkjær (mobil: 6155 3348. E-mail: rasmus.g@gefiber.dk) hvis du har spørgsmål eller hvis du ønsker at tilmelde dig.

 

KURSUS I BIAVL. KURSUSPLAN 2020 

1. lektion. 17. marts 2020. kl. 19-21.30
Introduktion til kurset. Praktiske forhold, kursusplan
Information om lokalforening og om Danmarks Biavlerforening
Introduktion til bien. Dens historie, udbredelse, anatomi og betydning.
Livscyklus for dronning, drone og arbejderbi
Bistik

2. lektion. 24. marts 2020. kl. 19-21.30

Stadetyper. – trug, opstabling, top-bar hive, Warre’
Rammemål og tavletyper: Jomfru-, kunst-, pollentavle mv.
Biavlerens værktøj og udstyr.
Indretning og placering af bigård

3. lektion 31. marts 2020. kl. 19-21.30

Lovgivning.
Biinspektør og kyndig biavler.
Central bigårdsregister. Syn ved flytning af stader.
Bisygdomme og -parasitter.
Varroabehandling
Dronningeavl

4. lektion 14. april 2020. kl. 19-21.30

Bigården i løbet af foråret og sommeren
Dannelse af nye bifamilier
Bisværme. Forebyggelse og håndtering
Udligning af bifamilier
Etablering af vinterleje

5. lektion. 21. april 2020. kl. 19-21.30

Bigården i løbet af efterår og vinter
Biplanter og fødegrundlag
Biernes produkter
Honninghøst. Fra nektar til honning.
Honningbehandling. Slyngning. Presning. Røring. Tapning.
Hygiejne ved honninghåndtering

 

Praktisk biavl: 28. april, 5. maj, 12. maj og 19 maj. Alle aftener kl. 19-21.30