Kursus i Biavl

 
Kursus i biavl 2023
 
Kurset vil forløbe over april-maj måned så man vil være klar til at starte som biavler når foråret kommer.
Kurset henvender sig til alle nye og nyere biavlere.
Kurset vil foregå ved vor skolebigård som ligger ved Skanderborg Fjerkræklub på Hønsebakken 10 i Skanderborg. Vi bruger Fjerkræklubbens lokaler til terori.

Prisen for kurset er 500 kr. inklusiv 1 års medlemskab af Skanderborg og Omegns Biavlerforening da dette medlemskab er en forudsætning for deltagelse.

Kontakt Rasmus Grotkjær (mobil: 6155 3348. E-mail: rasmus.g@hotmail.dk) hvis du vil tilmelde dig eller hvis du har spørgsmål.
 
 
KURSUSPLAN FOR KURSUS I BIAVL 2023

Alle dage starter vi kl. 19 med besøg i bigården, hvorefter der er teori i klublokalerne. Vi slutter mellem kl. 21.45 og kl. 22

1. lektion. 
1. Biavlerens værktøj og udstyr.
2. Stadetyper. – trugstade og opstablingsstade
3. Rammemål og tavletyper: Jomfru-, kunst-, pollentavle mv.
4. Isætning af voks i tavler.
5. Indretning og placering af bigård.
6. Hvordan starter man som biavler? (anskaffe bier og grej)

2. lektion. 
1. Introduktion til kurset. Praktiske forhold, kursusplan
2. Information om lokalforening og om Danmarks Biavlerforening
3. Introduktion til bien. Dens historie, anatomi og betydning.
4. Livscyklus for dronning, drone og arbejderbi
5. Bigården i løbet af foråret og sommeren

3. lektion 
1. Lovgivning.
2. Biinspektør og kyndig biavler.
3. Central bigårdsregister. Syn ved flytning af stader.
4. Bisygdomme og -parasitter.
5. Varroabehandling
6. Dronningeavl
7. Bistik

4. lektion 
1. Udligning af bifamilier
2. Dannelse af nye bifamilier
3. Bisværme. Forebyggelse og håndtering
4. Etablering af vinterleje
5. Bigården i løbet af efterår og vinter

5. lektion. 
1. Biplanter og fødegrundlag
2. Biernes produkter
3. Honninghøst. Fra stade til glas.
4. Honningbehandling. Slyngning. Presning. Røring. Tapning.
5. Hygiejne ved honninghåndtering