Forsiden / Kursus i biavl

Kursus i Biavl

 

 Vi starter tirsdag den 20. marts,  kl. 19,00 – ca. 21.30.

 

Kurset afholdes på Skanderborg Fælled 1. (det nye Rådhus i Skanderborg)

Nærmere lokaleanvisning ved tilmelding.

 

Deltag i vores kursus som giver et grundlæggende kendskab til moderne biavl.

-Derved sikres en god og sikker begyndelse som biavler.

Kurset henvender sig til alle nye og nyere biavlere.

Kurset omfatter 5 teoriaftener og 4 praktiske kursusaftener i vor skolebigård.

Prisen for kurset er 550 kr. inklusiv 1 års medlemsskab af Skanderborg og Omegns Biavlerforening da dette medlemsskab er en forudsætning for deltagelse.

Den teoretiske del af begynderkurset følges op af et praktisk forløb i foreningens skolebigård, hvor man kan opnå erfaring i omgangen med bierne og følge arbejdet gennem forårsperioden.

Man behøver hverken marker eller frugtplantage for at have bier. Mange af de ca. 5.500 medlemmer af Danmarks Biavlerforening har deres bier hjemme i haven. Det giver sjældent problemer med naboerne, som også har glæde af de små arbejdsomme flyvere.

Det er jo en kendsgerning at bierne giver bedre bestøvning af buske og frugttræer og at jordbærplanterne får flere og bedre bær. Endelig får man mulighed for at høste sin egen honning direkte fra bistadet.

Tilmelding skal ske til Rasmus Grotkjær på tlf. 6155 3348 eller ved mail til: rasmus.g@gefiber.dk 

Som medlem i lokalforeningen kan man deltage i foreningens arrangementer, herunder også de ugentlige møder i skolebigården som finder sted på onsdage i bisæsonen.

Disse møder giver rig lejlighed til at være sammen med erfarne biavlere som gerne øser ud af deres erfaringer.

Møderne afslutter med fælles kaffebord m. brød.

Som nybegynder vil man som medlem af foreningen endvidere få tilknyttet en mentor som er en erfaren biavler der vil råde og vejlede ved de mange spørgsmål som uvægerligt vil opstå i starten.

Som nybegynder er der også mulighed for at lave sin egen bifamilie i skolebigården.

 

 Kursusforløber vil følge nedenstående program. (Ændringer kan forekomme)

 

1. Kursusaften. 20. marts 2018

Introduktion til kurset. Praktiske forhold. Kursusplan

Info om lokalforening. Info om DBF.

Introduktion til bien.

Biernes betydning. Biernes livscyklus. Biernes anatomi. Biracer

 

2. kursusaften. 27. marts 2018

Biavlerens værktøj og udstyr. -dragt, røgpuster, stadekniv mv.

Stadetyper. – trug, opstabling, tophive, Warre’ 

Indretning og placering af bigård

Biplanter

Tavletyper. Jomfru-, kunst-, pollen-.

Rammemål.

 

3. kursusaften. 3. april 2018

Lovgivning. Branchekodeks.

Kyndig biavler. Central bigårdsregister. Flytning.

Bisygdomme og -parasitter.

Årets gang I. Udvintring. Udvidelse. Sværmning. Dronningløs familie, dronemor, pukkelyngel.

 

4. Kursusaften. 10. april 2018

Honninghøst.  Fra nektar til honning. Sukkertyper

Honningbehandling. Slyngning. Presning. Røring. Tapning. Tavlehonning. Flydende honning.

Hygiejne ved honninghåndtering

Biprodukter. Gele royal. Propolis. Pollen. Honning. Lynghonning. Lusehonning. Sortshonning

Honningsalg.

 

5. Kususaften. 17. april 2018

Årets gang II. Aflægger, vinterleje, fodring og indvintring. Vask af rammer.

Dronningeavl

At starte som biavler.

Hvor får man bierne fra.

Valg af dragt, stadetype, rammemål mv.

 

Efter teoriforløbet følges og passes 3-4 stader i skolebigården.