Kursus i Biavl

 

Kurset vil starte medio marts 2020. Det vil foregå tirsdag aftener og vi forventer det bliver på Skanderborg Fælled 1. (det nye Rådhus i Skanderborg). 

Deltag i vores kursus som giver et grundlæggende kendskab til moderne biavl.

Derved sikres en god og sikker begyndelse som biavler.

Kurset henvender sig til alle nye og nyere biavlere.

Kurset omfatter 5 teoriaftener og 4 praktiske kursusaftener i vor skolebigård.

Den teoretiske del af begynderkurset følges op af et praktisk forløb i foreningens skolebigård, hvor man kan opnå erfaring i omgangen med bierne og følge arbejdet gennem forårsperioden.

Kontakt Rasmus Grotkjær (mobil: 6155 3348. E-mail: rasmus.g@gefiber.dk) hvis du har spørgsmål eller hvis du ønsker at tilmelde dig