Kursus i Biavl

 

Kurset, som starter 19. marts 2019, afholdes tirsdag aftener på Skanderborg Fælled 1. (det nye Rådhus i Skanderborg). 

Deltag i vores kursus som giver et grundlæggende kendskab til moderne biavl.

-Derved sikres en god og sikker begyndelse som biavler.

Kurset henvender sig til alle nye og nyere biavlere.

Kurset omfatter 5 teoriaftener og 4 praktiske kursusaftener i vor skolebigård.

Prisen for kurset er 550 kr. inklusiv 1 års medlemsskab af Skanderborg og Omegns Biavlerforening da dette medlemsskab er en forudsætning for deltagelse.

Den teoretiske del af begynderkurset følges op af et praktisk forløb i foreningens skolebigård, hvor man kan opnå erfaring i omgangen med bierne og følge arbejdet gennem forårsperioden.

Man behøver hverken marker eller frugtplantage for at have bier. Mange af de ca. 6.000 medlemmer af Danmarks Biavlerforening har deres bier hjemme i haven. Det giver sjældent problemer med naboerne, som også har glæde af de små arbejdsomme flyvere.

Det er jo en kendsgerning at bierne giver bedre bestøvning af buske og frugttræer og at jordbærplanterne får flere og bedre bær. Endelig får man mulighed for at høste sin egen honning direkte fra bistadet.

Tilmelding skal ske til Rasmus Grotkjær på tlf. 6155 3348 eller ved mail til: rasmus.g@gefiber.dk 

Som medlem i lokalforeningen kan man deltage i foreningens arrangementer, herunder også de ugentlige møder i skolebigården som finder sted på onsdage i bisæsonen.

Disse møder giver rig lejlighed til at være sammen med erfarne biavlere som gerne øser ud af deres erfaringer.

Møderne afslutter med fælles kaffebord m. brød.

Som nybegynder vil man som medlem af foreningen endvidere få tilknyttet en mentor som er en erfaren biavler der vil råde og vejlede ved de mange spørgsmål som uvægerligt vil opstå i starten.

Som nybegynder er der også mulighed for at lave sin egen bifamilie i skolebigården.

 

KURSUS I BIAVL. PROGRAM 2019

 1. lektion. 19. marts 2019. 

Introduktion til kurset. Praktiske forhold, kursusplan
Information om lokalforening og om Danmarks Biavlerforening
Introduktion til bien. Dens historie, udbredelse, anatomi og betydning.
Livscyklus for dronning, drone og arbejderbi
Bistik

 2. lektion. 26. marts 2019. 

Stadetyper. – trug, opstabling, top-bar hive, Warre’
Rammemål og tavletyper: Jomfru-, kunst-, pollentavle mv.
Biavlerens værktøj og udstyr.
Indretning og placering af bigård

 3. lektion 2. april 2019. 

Lovgivning.
Biinspektør og kyndig biavler.
Central bigårdsregister. Syn ved flytning af stader.
Bisygdomme og -parasitter.
Varroabehandling
Dronningeavl

 4. lektion 9. april 2019. 

Bigården i løbet af foråret og sommeren
Dannelse af nye bifamilier
Bisværme. Forebyggelse og håndtering
Udligning af bifamilier
Etablering af vinterleje

 5. lektion. 16. april 2019. 

Bigården i løbet af efterår og vinter
Biplanter og fødegrundlag
Biernes produkter
Honninghøst. Fra nektar til honning.
Honningbehandling. Slyngning. Presning. Røring. Tapning.
Hygiejne ved honninghåndtering