Kursus i Biavl

 
På grund af stor interesse for kurset er vi nødt til at lukke for nye tilmeldinger. 
 
Kurset vil forløbe over april-maj måned så man vil være klar til at starte som biavler når foråret kommer.
Kurset henvender sig til alle nye og nyere biavlere.
Kurset vil foregå ved vor skolebigård som ligger ved Skanderborg Fjerkræklub på Hønsebakken 10 i Skanderborg. Vi bruger Fjerkræklubbens lokaler til terori.

Prisen for kurset er 500 kr. inklusiv 1 års medlemskab af Skanderborg og Omegns Biavlerforening da dette medlemskab er en forudsætning for deltagelse.

Kontakt Rasmus Grotkjær (mobil: 6155 3348. E-mail: rasmus.g@hotmail.dk) hvis du vil tilmelde dig eller hvis du har spørgsmål.
 
 
KURSUSPLAN FOR KURSUS I BIAVL 2022

Alle dage starter vi kl. 19 med besøg i bigården, hvorefter der er teori i klublokalerne. Vi slutter mellem kl. 21.45 og kl. 22

1. lektion. 26. april 2022. kl. 19
1. Biavlerens værktøj og udstyr.
2. Stadetyper. – trugstade og opstablingsstade
3. Rammemål og tavletyper: Jomfru-, kunst-, pollentavle mv.
4. Isætning af voks i tavler.
5. Indretning og placering af bigård.
6. Hvordan starter man som biavler? (anskaffe bier og grej)

2. lektion. 3. maj 2022. kl. 19
1. Introduktion til kurset. Praktiske forhold, kursusplan
2. Information om lokalforening og om Danmarks Biavlerforening
3. Introduktion til bien. Dens historie, anatomi og betydning.
4. Livscyklus for dronning, drone og arbejderbi
5. Bigården i løbet af foråret og sommeren

3. lektion 10. maj 2022. kl. 19
1. Lovgivning.
2. Biinspektør og kyndig biavler.
3. Central bigårdsregister. Syn ved flytning af stader.
4. Bisygdomme og -parasitter.
5. Varroabehandling
6. Dronningeavl
7. Bistik

4. lektion 17. maj 2022. kl. 19
1. Udligning af bifamilier
2. Dannelse af nye bifamilier
3. Bisværme. Forebyggelse og håndtering
4. Etablering af vinterleje
5. Bigården i løbet af efterår og vinter

5. lektion. 24. maj 2022. kl. 19
1. Biplanter og fødegrundlag
2. Biernes produkter
3. Honninghøst. Fra stade til glas.
4. Honningbehandling. Slyngning. Presning. Røring. Tapning.
5. Hygiejne ved honninghåndtering