Kursus i biavl

Begynderkursus 2024 er fyldt. Der er derfor lukket for flere tilmeldinger.
Hvis man vil sikre sig en plads på begynderkurset 2025, kan man tilmelde sig allerede nu.
 
o0-0o
 
Begynderkursus i biavl i Skanderborg forløber over april - maj måned hvert år, så man kan være klar til selv at starte som biavler, når foråret kommer.
Kurset henvender til alle nye, og nyere, biavlere.

Pris og tilmelding

Prisen for kurset er 500 kr., inklusiv 1 års medlemskab af Skanderborg og Omegns Biavlerforening, da medlemskab af lokalforeningen er en forudsætning for at deltage i kurset.
Kontakt Rasmus Grotkjær, mobil: 6155 3348 / mail: rasmus.g@hotmail.dk, hvis du vil tilmelde dig eller har nogle spørgsmål.
 
Al undervisning foregår i Skolebigården (praktik) og i Klubhuset vi deler med Fjerkræklubben (teori), Hønsebakken 10, 8660 Skanderborg.
 
Kursus i biavl i Skanderborg

Begynderkursus i biavl, Skanderborg og Omegns Biavlerforening.

Med undtagelse af den første lektion i marts, starter alle lektioner med at vi kigger til bierne i nogle af biavlerforeningens stader i Skolebigården.
Alle aftener er en tirsdag. Vi starter altid kl. 19.00, og vi slutter omkring kl. 22.00 - og drikker selvfølgelig en kop kaffe undervejs.

Kursusplan 2024:

1. lektion. 19. marts 2024. kl. 19
1. Introduktion til kurset. Praktiske forhold, kursusplan
2. Information om lokalforening og om Danmarks Biavlerforening
3. Stadetyper. – trugstade og opstablingsstade.
4. Rammemål
5. Indretning og placering af bigård.
6. Central bigårdsregister. Syn ved flytning af stader.
7. Hvordan starter man som biavler? (anskaffe bier og grej)

2. lektion. 16. april 2024. kl. 19
1. Introduktion til bien. Dens historie, anatomi og betydning.
2. Livscyklus for dronning, drone og arbejderbi
3. Biavlerens værktøj og udstyr.
4. Tavletyper: Jomfru-, kunst-, pollentavle mv.
5. Isætning af voks i rammer.
6. Bigården i løbet af foråret og sommeren

3. lektion 23. april 2024. kl. 19
1. Lovgivning.
2. Biinspektør og kyndig biavler.
3. Bisygdomme og -parasitter.
4. Varroabehandling
5. Dronningeavl
6. Bistik

4. lektion 30. april 2024. kl. 19
1. Udligning af bifamilier
2. Dannelse af nye bifamilier
3. Bisværme. Forebyggelse og håndtering
4. Etablering af vinterleje
5. Bigården i løbet af efterår og vinter

5. lektion. 7. maj 2024. kl. 19
1. Biplanter og fødegrundlag
2. Biernes produkter
3. Honninghøst. Fra stade til glas.
4. Honningbehandling. Slyngning. Presning. Røring. Tapning.
5. Hygiejne ved honninghåndtering