Aktiviteter

Foreningen gennemfører igen kursus i biavl for nye og nyere biavlere.
 
 
På grund af den særlige situation i Danmark er programmet for skolebigården sat lidt på standby.
 
Skolebigården passes af to hold på max 10 personer som har tilmeldt sig. Øvrige medlemmer bedes undlade at komme.
 
 
Foreningen mødes til arbejdslørdag den 20. juni fra kl. 10 - kl. 14