Aktiviteter

 
 
Biavl er, om noget, afhængig af vind og vejr. Derfor skal den følgende plan for 2. del af biåret mere opfattes som en hensigtserklæring end som en fast og ufravigelig plan.

 
Samlet program 2. halvår 2021. Sommer og indvintring.

Onsdag den 23. juni.
Gennemgang af bifamilier. Opfølgning på aflæggere (st. 5, 12, 13) Klargøring af 2 aflæggere som skal have uparret dronninger næste biaften.

Onsdag den 30. juni.
Gennemgang af bifamilier. Tilsætning af uparrede dronninger til aflæggere som blev klargjort sidste biaften. Udskiftning af 3 dronninger med dronningeceller.

Onsdag den 7. juli.
Gennemgang af familierne og opfølgning på aflæggere. Vi følger op på om der er lavet vinterleje i alle stader.

Onsdag den 14. juli.
Gennemgang af familierne og oxalsyrebehandling af aflæggere hvis dronningerne er parret og bifamilierne er fri for forseglet yngel.

Onsdag den 21. juli.
Gennemgang af bifamilierne og opfølgning på aflæggere.

Onsdag den 28. juli.
Gennemgang af bifamilierne og opfølgning på aflæggere.

Onsdag den 4. aug.
Gennemgang af bifamilierne og opfølgning på aflæggere.

Onsdag den 11. aug.
Gennemgang af bifamilierne og opfølgning på aflæggere. Der lægges bitømmer i stader med honning, så det kan fratages den efterfølgende weekend.

Weekend 14.-15. aug.
Sidste honning fratages og den første fodring foretages.

Onsdag den 18. aug.
Hurtig gennemgang af familierne og start med varroabehandling. Forskellige behandlingsmetoder afprøves. Behandlingen er afhængig af vejret: Hvis varmt må vi vente.

Onsdag den 25. aug.
Fratagning af varroa-grej og start på fodring.


Alle onsdage mødes vi kl. 19.00


Bimøder i skolebigården afslutter onsdag den 25. august (kan rykkes hvis vejret er for varmt til myresyrebehandling)

I løbet af sommeren vil der forhåbentlig være honningfratagning. Dette er aktiviteter som ikke præcis kan fastlægges, så det vil blive aftalt løbende i forbindelse med bimøderne.

I løbet af august – oktober vil der være flere aktiviteter med fodring. I december (sikkert) skal der foretages oxalsyredrypning.
Disse aktiviteter kan ikke præcis fastsættes tidsmæssig, så det vil vi informere om løbende når planen tager form.