Aktiviteter

 
Program for Skanderborg og Omegns biavlerforening
Forår / forsommer 2022

Som vi plejer at indlede med, skal vi påpege at biavl er meget afhængig af vind og vejr. Derfor skal den følgende plan for 1. del af biåret mere opfattes som en hensigtserklæring end som en fast og ufravigelig plan.

Vi må således forvente at der kan komme ændringer undervejs.

Bimøderne i skolebigården begynder onsdag den 20. april.

Begynderkurset starter tirsdag den 26. april. Vi tilpasser kurset så kursisterne vil kunne få bier i løbet af foråret.
Kurset er næsten fuld booket, så igen i år vil vi opdele bigården så der bliver 3-4 stader som er reserveret til begyndere.
 
Særlige datoer:
 
Torsdag den 3. marts kl. 18.45
I samarbejde med Ry Biograf vises den flotte film: Honningland.
Medlemmer kan købe biletter gennem foreningen.  
Andre interesserede kan købe biletter gennem biografens sædvanlige system på www.rybiograf.dk

Onsdag den 27. april kl. 19.00.
Klargøring af materiel til skolebigården.
Lone og Lars Erdmann har igen i år venligst tilbudt at lægge hus og have/skov til en hyggelig aften hvor vi kan klargøre foreningens rammer. – Og gå en tur. Hvis du har en trådstrammer og/eller grej til ismeltning af vokstavler må det gerne medbringes.
Adresse: Maskedal 35, Dørup, 8660 Skanderborg

Onsdag den 4. maj fra kl. 18
Indkøb hos OBC Biavl v/ Karsten Sejer Jakobsen
OBC Biavl i Dørup ved Hørning har igen i år venligst tilbudt os, at vi kan komme en aften hvor forretningen giver rabat på ikke-nedsatte varer.
Vi kan nok ikke være alle i butikken på en gang, så vi sørger for noget kaffe/te så vi kan hygge os udenfor hvis der er ventetid.
Bimøde i skolebigården er uændret.
Adresse: Dørup Gade 6, 8362 Hørning.
www.obcbiavl.dk
 
Lørdag den 4. juni kl. 10.00 – 14.00
Arbejdslørdag. Der er flere ting der skal ordnes:
Rengøring af materiel og vedligehold af skure og bigård samt lugning af
beplantning.
Indretning af ny skur. Evt. terrænregulering ved indgang til bigård.
Der skal måske suppleres med planter.
Reparation / udskiftning af låge til bigården.
Foreningen sørger for lidt godt til mave og gane.
 

Samlet program 2022 Forår / forsommer

Onsdag den 20. april.
1. besøg i skolebigården i denne sæson. Hurtig gennemgang. Er der æg? Og hvor meget yngel? Bunde renses/udskiftes.

Onsdag den 27. april.
Der er ingen aktivitet i skolebigården, men i stedet besøger vi Lars og Lone for klargøring af materiel til skolebigården. Adresse: Maskedal 35, Dørup, 8660 Skanderborg

Onsdag den 4. april.
Mulighed for at gøre fordelagtigt indkøb hos OBC i Hørning. I skolebigården gennemgås bistaderne og dronetavler sættes i.

Onsdag den 11. maj.
Bistaderne gennemgås og dronetavler inspiceres.

Onsdag den 18. maj.
Bistaderne gennemgås og dronetavler inspiceres. Yngelleje vurderes med henblik på hvilke familier der kan bruges til aflæggere.

Onsdag den 25. maj.
Bistaderne gennemgås og dronetavle inspiceres. Etablering af aflæggere.

Onsdag den 1. juni.
Bistader gennemgås og dronetavle inspiceres. Aflæggere
inspiceres.

Lørdag den 4. juni. Kl. 10.00-14.00.
Arbejdslørdag. Der er flere ting der skal ordnes og rengøres og samtidig skal vi hygge os.
Foreningen er vært for lidt godt til gane og mave

Onsdag den 8. juni.
Bistader gennemgås og dronetavle inspiceres. Aflæggere
inspiceres.
 
Onsdag den 15. juni.
Bistader gennemgås og dronetavle inspiceres. Aflæggere inspiceres.

Onsdag den 22. juni.
Bistader gennemgås og dronetavle inspiceres. Aflæggere inspiceres.
 

Der er nogle aktiviteter som ikke kan skemalægges nærmere, men som må passes ind i biernes udvikling. Det drejer sig i høj grad om håndtering af sværmtendens samt om dannelse af aflæggere.

Mødetidspunktet i skolebigården er alle dage kl. 19.00. (-undtagen arbejdslørdag som er kl. 10)