Aktiviteter

Samlet program 2. halvår 2019. Sommer og indvintring.

Onsdag den 19. juni. Gennemgang af familierne og opfølgning på nydannede familier.

Onsdag den 26. juni. Gennemgang af familierne og opfølgning på nydannede familier. Vi begynder at klargøre til vinterleje.

Onsdag den 3. juli. Gennemgang af familierne og opfølgning på nydannede familier. Der laves vinterleje i de sidste stader.

Onsdag den 10. juli. Gennemgang af familierne og opfølgning på nydannede familier.

Onsdag den 17. juli. Gennemgang af familierne og opfølgning på nydannede familier.

Onsdag den 24. juli. Gennemgang af familierne og opfølgning på nydannede familier.

Onsdag den 31. juli Gennemgang af familierne og opfølgning på nydannede familier.
Der lægges bitømmer i stader med honning, så det kan fratages den efterfølgende weekend.

Weekend 3.-4. aug. Sidste honning fratages og den første fodring foretages.

Onsdag den 7. aug. Hurtig gennemgang af familierne og start med varroabehandling. Forskellige behandlingsmetoder afprøves. Behandlingen er afhængig af vejret: Hvis varmt må vi vente.

Onsdag den 14. aug. Fratagning af varroa-grej og start på fodring.

Bimøder i skolebigården afslutter onsdag den 14. august (kan rykkes hvis vejret er for varmt til myresyrebehandling)

Alle onsdage mødes vi kl. 19.00

Ud over de nævnte aktiviteter vil der måske komme en fælles ”udflugt” en lørdag i løbet af sommeren, men dette er stadig ikke endeligt afklaret.

I løbet af sommeren vil der forhåbentlig være honningfratagning. Dette er aktiviteter som ikke præcis kan fastlægges, så det vil blive aftalt løbende i forbindelse med bimøderne.

Honningfratagningen kan måske foregå ved presning som i givet fald måske vil foregå i skolebigården. I løbet af august – oktober vil der være flere aktiviteter med fodring. I december (sikkert) skal der foretages oxalsyredrypning.
Disse aktiviteter kan ikke præcis fastsættes tidsmæssig, så det vil vi informere om løbende når planen tager form.