Aktiviteter

Foreningen gennemfører kursus i biavl for nye og nyere biavlere. Opstart tirsdag den 20. april
 
 
Biavl er, om noget, afhængig af vind og vejr. Derfor skal den følgende plan for 1. del af biåret mere opfattes som en hensigtserklæring end som en fast og ufravigelig plan.
Vores aktiviteter i skolebigården er desværre i høj grad stadig påvirket af Coronasituationen som, i hvert fald i starten, giver nogle begrænsninger.

Indtil den 21. maj, mindst, må vi således være samlet i bigården, men vi må ikke samles indendørs bagefter til kaffe og brød ☹. Samværet i bigården skal naturligvis foregå med fornuftig adfærd. Herunder brug af håndsprit og afstand til hinanden.
Hvis der er stemning for det (og vejret er til det) kan vi altid hurtig skaffe en kop kaffe og kager som kan indtages under åben himmel.

Fra den 21. maj ser det i store træk ud til at blive normale forhold igen. – Dog stadig med respekt for håndhygiejne og afstand.

Begynderkurset starter den 20. april med praktisk biavl og begrænset teori udendørs. Vi tilpasser kurset så kursisterne vil kunne få bier i foråret.
Vi har 14 tilmeldte så igen i år vil vi opdele bigården så der bliver 3-4 stader som er reserveret til begyndere.


Samlet program 2021 Forår / forsommer

Bemærk: Til og med den 19. maj kan vi ikke afslutte vore bimøder med kaffe og brød i fjerkræklubbens lokale, men vi kan få kaffe og kage i det fri.


Onsdag den 14. april.
1. besøg i skolebigården i denne sæson. Hurtig gennemgang. Er der æg? Og hvor meget yngel? Bunde renses/udskiftes.

Onsdag den 21. april.
Bistaderne gennemgås og dronetavler isættes. og vi får det første indtryk af hvordan vi kan bruge bifamilierne. Dels til honningproduktion og dels til at lave nye familier af.

Onsdag den 28. april.
Bistaderne gennemgås og dronetavle inspiceres.

Onsdag den 5. maj.
Bistaderne gennemgås og dronetavle inspiceres. Klargøring af tavler. (trådstramning og ilodning af voks)

Onsdag den 12. maj.
Bistaderne gennemgås og dronetavle inspiceres. Yngelleje vurderes med henblik på hvilke familier der kan bruges til aflæggere.

Onsdag den 19. maj.
Bistaderne gennemgås og dronetavle inspiceres. Etablering af aflæggere til nye biavlere.

Onsdag den 26. maj.
Bistader gennemgås og dronetavle inspiceres. Aflæggere inspiceres.

Onsdag den 2. juni.
Bistader gennemgås og dronetavle inspiceres. Aflæggere inspiceres.

Onsdag den 9. juni.
Bistader gennemgås og dronetavle inspiceres. Aflæggere inspiceres.

Lørdag den 12. juni. Kl. 10.00-14.00. Arbejdslørdag.
Flere ting skal ordnes: Rengøring af materiel og vedligehold af skur og bigård samt lugning af beplantning. Der skal foretages nyplantning. Der skal sikkert også laves noget i forbindelse med et nyt skur.
Foreningen sørger for lidt godt til mave og gane.

Onsdag den 16. juni.
Bistader gennemgås og dronetavle inspiceres. Aflæggere inspiceres.


Der er nogle aktiviteter som ikke kan skemalægges nærmere, men som må passes ind i biernes udvikling. Det drejer sig i høj grad om håndtering af sværmtendens samt om dannelse af aflæggere. - Både til skolebigården og til vores nye medlemmer.


Mødetidspunkt er alle dage kl. 19.00. (-undtagen arbejdslørdag som er kl. 10)