Aktiviteter

 Program for Skanderborg og Omegns biavlerforening
Forår / sommer 2019

Som sædvanlig vil vi påpege at biavl er afhængig af vind og vejr.
Som det ser ud lige nu, her medio marts, virker det som om at foråret ligger lige om hjørnet. – Det gør det selvfølgelig også, men vi kan nok stadigvæk forvente nogle bump inden det hele står i fuldt flor.
Derfor skal nedenstående program for vores aktiviteter i foråret / forsommeren opfattes som en hensigtserklæring idet mange forhold kan medføre ændringer.

Da vi i øjeblikket gennemfører begynderkursus med 15-16 deltagere, vil vi igen i år opdele bigården så der bliver 3-4 stader som er reserveret til begyndere.


Torsdag den 11. april. Besøg hos Lars og Lone for klargøring af materiel til skolebigården. Adresse: Maskedal 35, Dørup, 8660 Skanderborg

Onsdag den 17. april. 1. besøg i skolebigården i denne sæson. Bistaderne gennemgås og vi får det første indtryk af hvordan vi kan bruge bifamilierne til dels honningproduktion og dels til at lave nye familier af.

Onsdag den 24. april. Bistaderne gennemgås og dronetavler isættes. Vi beslutter hvordan vi vil bruge familierne til de nye familier.

Onsdag den 1. maj. Bistaderne gennemgås og dronetavle inspiceres. Klargøre til aflæggere.

Onsdag den 8. maj. Vi besøger OBC Biavl (Damgårdens Biavl) v. Karsten Sejer Jakobsen. Adresse: Dørup gade 6, Dørup, 8362 Hørning.

Lørdag den 11. maj. Kl. 10.00-14.00. Arbejdslørdag. Der er flere ting der skal ordnes og rengøres og samtidig skal vi hygge os. Foreningen er vært for lidt godt til gane og mave.

Onsdag den 15. maj. Bistader og aflæggere inspiceres.

Onsdag den 22. maj. Vi besøger Peter Højvang Pedersen.
Adresse: Ravnsøvej 63, 8680 Ry (Tæt på Jaungyde)

Onsdag den 29. maj. Almindelig gennemgang. Ny familie laves ved at flytte gammel dronning og nogle tavler til et nyt stade.

Onsdag den 5. juni. Bistader og aflæggere inspiceres

Onsdag den 12. juni. Bistader og aflæggere inspiceres


Der er nogle aktiviteter som ikke kan skemalægges nærmere, men som må passes ind i biernes udvikling. Det drejer sig bl.a. om at få startet de langstroth-stader med plasttavler som vi fik fra Ping samt dannelse af nogle aflæggere. - Både til skolebigården og til vores nye medlemmer.

Mødetidspunkt er alle dage kl. 19.00. (-undtagen arbejdslørdag som er kl. 10)PBV Rasmus Grotkjær